Poniżej zamieszczamy informacje organizacyjne związane z regatami cyklu Europa Cup Poland w Dziwnowie.

BIURO REGAT I ZAPISY

Zapisy będą realizowane w Biurze Regat, które będzie czynne w niedzielę 15 sierpnia 2021 roku w godzinach 16.00-20.00 oraz w poniedziałek 16 sierpnia 2021 roku od godziny 8.00 do 9.00.
W poniedziałek, wtorek i środę (16, 17 i 18 sierpnia 2021 roku), Biuro Regat będzie czynne od godziny 8.00 do czasu rozpatrzenia wszystkich protestów i zakończenia urzędowania przez zespół sędziowski.

Dokonując rejestracji, należy mieć z sobą pokwitowanie wpłaty na konto bankowe (w tym linku można znaleźć numery kont: NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH DO WPŁAT WPISOWEGO) lub odliczoną kwotę w przypadku wpłat gotówkowych. Przypominamy, że kwota wpisowego wynosi 70 euro (lub równowartość w złotówkach) do dnia 13 sierpnia 2021 roku. Zgłoszenie po tym terminie jest obwarowane kwotą wpisowego w wysokości 90 euro (lub równowartością w złotówkach).

WYMAGANE DOKUMENTY

Każdy ze startujących w regatach musi posiadać aktualne ubezpieczenie, natomiast w przypadku startu osoby niepełnoletniej, wymagana będzie podpisana zgoda rodziców lub prawnych opiekunów. Formularz zgody znajduje się w linku (do pobrania): ZGODA NA UDZIAŁ W REGATACH EUROPA CUP W DZIWNOWIE

PLAN PORTU JACHTOWEGO I PARKINGI

Poniżej zamieszczamy plan Portu Jachtowego z wyszczególnieniem miejsc dedykowanych do parkowania samochodów oraz przyczep. Co ważne – parkowanie na parkingach wokół Portu Jachtowego (wyszczególnionych na poniższym planie) jest dla uczestników regat bezpłatne, o ile posiadają specjalny bilet parkingowy, który będzie można otrzymać w niedzielę 15 sierpnia 2021 roku od godziny 16.00 w Biurze Regat.