Linki

Strona Międzynarodowego Europejskiego Stowarzyszenia Klasy Laser. EuroILCA zajmuje się koordynacją Klasy Laser w 42 krajach europejskich, ściśle przy tym współpracując ze światowymi władzami Klasy Laser. Do zadań stowarzyszenia należy m.in. zarządzanie regatami o mistrzowskim i pucharowym charakterze (Mistrzostwa Europy i Puchar Europy), wspieranie stowarzyszeń krajowych, organizacja szkoleń dla kadry trenerskiej oraz szeroko pojęta promocja Klasy Laser. Siedziba EuroILCA znajduje się w Szwajcarii.


Oficjalny portal internetowy Gminy Dziwnów. Zawiera najważniejsze informacje o bieżących wydarzeniach i znajdujących się w obszarze gminy atrakcjach. Można tu także znaleźć komunikaty adresowane do mieszkańców, inwestorów, osób prowadzących działalność gospodarczą. Wszyscy zainteresowani wypoczynkiem, znajdą tu również opisy poszczególnych miejscowości gminy i odnośniki do znajdujących się w jej granicach miejsc noclegowych.
W zakładce filmowej można zaś zobaczyć jak wygląda Gmina Dziwnów w obiektywie kamery, jak zmieniała się na przestrzeni minionych lat i jakie są jej największe atuty.


To sieć nowych i zmodernizowanych portów i przystani jachtowych na Pomorzu Zachodnim, zlokalizowanych nad Odrą, nad jeziorem Dąbie, w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego oraz na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W żadnej innej części Polski nie ma tak szerokich możliwości żeglowania. Można tu pływać przez wiele dni, podróżując od portu do portu, doskonaląc swoje umiejętności na różnorodnych akwenach, o różnym stopniu trudności. Odległość pomiędzy nowoczesnymi i atrakcyjnymi portami nie przekraczają 20-30 mil morskich, to jest kilku godzin spokojnej żeglugi. Daje to możliwość kierowania się w ciągu jednego dnia do następnego portu docelowego na szlaku i umożliwia bezpieczne, turystyczne żeglowanie nie tylko wytrawnym żeglarzom, lecz także mniej doświadczonym pasjonatom żeglarstwa, nawet z rodzinami. Akweny są zróżnicowane, pełne urokliwych zakątków, a dla spragnionych prawdziwej morskiej przygody – także niełatwych wyzwań (powyższy tekst pochodzi ze strony Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego)


Oficjalna strona Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w Szczecinie, która ilustruje przeszłą i bieżącą działalność Okręgowego Związku Żeglarskiego, jak również – dorobek klubów i sekcji żeglarskich w nim zrzeszonych. ZOZŻ zrzesza blisko 50 klubów żeglarskich. Co szczególnie godne odnotowania – są to kluby prowadzące ożywioną działalność żeglarską w tym regatową w różnych środowiskach, także środowisku dzieci i młodzieży. Podkreślenia wymaga również fakt, iż okręgu administrowanych przez ZOZŻ corocznie jest organizowanych ok. 50 imprez regatowych dla jachtów balastowych.


Strona internetowa Polskiego Związku Żeglarskiego – organizacji, skupiającej Okręgowe Związki Żeglarskie. PZŻ działa we wszystkich obszarach związanych z żeglarstwem (morskim i śródlądowym), zajmuje się szkoleniem trenerów, sędziów, koordynacją i wsparciem wydarzeń regatowych. Do zadań PZŻ należy również certyfikacja, przeprowadzanie egzaminów (patenty), wydawanie licencji szkoleniowych itd. Jednym z głównych zadań należących do PZŻ jest również szeroko pojęta promocja żeglarstwa i kształtujących żeglarstwo wartości.


Strona programu Bursztynowe Kotwice, który jest znakomitym narzędziem umożliwiającym użytkownikom marin: porównanie, ocenianie i klasyfikację poszczególnych portów jachtowych. Klienci marin otrzymują sposobność dokonywania porównań pakietu ofert poszczególnych przystani jak i kosztów z nim związanych. Wdrożona certyfikacja przełoży się na wzrost liczny potencjalnych klientów odwiedzających zachodniopomorskie mariny i porty jachtowe. Program Bursztynowe Kotwice objął mariny Pomorza Zachodniego, należące do Związku Portów i Przystani Jachtowych. Tym samym, dwanaście marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego przeszło wnikliwy audyt, na podstawie którego przyznano odpowiednie wyróżnienia.


Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist, w skrócie PSKO lub odpowiednio w języku angielskim Polish Optimist Dinghy Association w skrócie PODA. Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist jest kontynuatorem Narodowego Stowarzyszenia Klasy Optimist oraz Polskiego Związku Klasy Optimist. PSKO jest dobrowolnym zrzeszeniem żeglarzy uprawiających żeglarstwo na jachtach klasy Optimist oraz osób prowadzących działalność społeczną na rzecz rozwoju tej dyscypliny sportu. Celami PSKO jest m.in.: upowszechnianie żeglarstwa regatowego i promowanie żeglarstwa polskiego za granicą, starania o wysoki poziom wyszkolenia zawodników umożliwiający rywalizację sportową z najlepszymi załogami na świecie, eksponowanie, w trakcie szkolenia dzieci i młodzieży, elementów wychowawczych i dbałość o estetykę, godność oraz solidarności swoich członków, współuczestnictwo w międzynarodowym kształtowaniu kultury sportowej i integracji środowisk żeglarskich.

Menu