REGATY POŻEGNANIE LATA

ZAWIADOMIENIE O REGATACH „POŻEGNANIE LATA”
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
MEMORIAŁ ANDRZEJA SKOWROŃSKIEGO „WUJA”


1. TERMIN I MIEJSCE REGAT
Regaty odbędą się w Dziwnowie w dniach 01-03 września 2017r. Biuro regat będzie się znajdowało w Marinie Sezonowej (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2a).

2. ORGANIZATOR
– Gmina Dziwnów
– Dziwnowskie Bractwo Żeglarskie
– MOSiK Dziwnów

3. PRZEPISY I INFORMACJE DODATKOWE
Regaty rozgrywane będą w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF edycji 2017-2020. W regatach uczestniczą jachty turystyczne, które zostaną podzielone wg długości kadłuba: do 6m., od 6m. do 8m. i powyżej 8m.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA. ZGŁOSZENIA
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie załogi do godz. 11.30 w dniu 2 września 2017r.

5. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT
Zgłoszeń formalnych należy dokonać w biurze regat, znajdującym się w Marinie Sezonowej (Dziwnów, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 2a). Zapisy będę przyjmowane 02.09.2017r. do godz. 11.30.

6. PROGRAM REGAT:
I Dzień – 01.09. 2017, godz. 17.00
Spotkanie żeglarzy biorących udział w regatach na Pirsie w Międzywodziu- smażenie ryby, żeglarskie wspominki.

II Dzień – 02.09.2017
9.00-11.30 – Przyjmowanie zgłoszeń do regat przez członków komisji. Wybrzeże Kościuszkowskie 2a, Dziwnów – Marina Sezonowa.
11.30 – Oficjalne otwarcie regat.
12.10 – Start do I Etapu Memoriałowego A. „Wuja” Skowrońskiego. Śledź po rzece Dziwnej.
14.00 – Start do II Etapu z metą w Międzywodziu.
18.00 – Ogłoszenie wyników pierwszego dnia regat i poczęstunek. Pirs w Międzywodziu.

III Dzień – 03.09.2017
12.00 – Start do III Etapu Regat : Międzywodzie – Dziwnów
15.00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród zwycięzcom oraz oficjalne zakończenie regat. Teren Mariny Sezonowej, Wybrzeże Kościuszkowskie 2a w Dziwnowie.

7. INSTRUKCJA REGAT
Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń formalnych.

8. NAGRODY
Nagrody otrzymają załogi, które zajmą miejsca 1-3 w każdej z grup. Losowanie nagród dla wszystkich załóg po zakończeniu regat.

9. PRAWA DO WIZERUNKU
Zgłaszając się do regat, zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku przez organizatorów w powstałych materiałach zdjęciowych, filmowych i innych formach przekazu medialnego.

10. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności, za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

11. INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE
Krzysztof Skowroński Tel. 501460164
Jacek Rasiński Tel. 785645024
Jarosław Tomański Tel. 792465752


Pliki z ważnymi dla regat informacjami znajdują się w poniższych linkach:
ZAWIADOMIENIE O REGATACH_PL
PLAN REGAT_PL2017
INSTRUKCJA REGAT _PL2017