XVIII Regaty Unity Line im. Piotra Waszczenko odbędą się w dniach 4-5 sierpnia 2018 roku na wodach Bałtyku w pobliżu Dziwnowa. Będą to wyścigi: długi i dwa krótkie. Szczegółową instrukcję żeglugi opracuje Sędzia Główny, ogłaszając ją bezpośrednio przed regatami.
Rozpoczęcie regat będzie miało miejsce w dniu 4 sierpnia o godz. 08.00 na terenie Portu Jachtowego w Dziwnowie (ul. Żeromskiego 30). Tam też będzie zakończenie, które jest zaplanowane na 5 sierpnia o godz. 16.00.
Nad bezpieczeństwem regat będzie czuwała załoga statku szkolno – badawczego Akademii Morskiej w Szczecinie „Nawigator XXI”, obecnego w regatach od ich początku w roku 2001.
Wszystkie informacje dotyczące regat można znaleźć na stronie: www.regaty-unityline.pl