I eliminacja do OOM w klasie LASER4.7 08.05 – 10.05.2015 r.

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

Regaty odbędą się w Dziwnowie na terenie Mariny Dziwnów. Akwen regat – Zalew Kamieński.

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem regat jest Stowarzyszenie Płetwonurków Wydry

www. http://wydry.dz.pl/

strona regat: www.dziwnow4sailing.org

 1. PRZEPISY

Regaty rozgrywane będą zgodnie z „przepisami ” zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013 –2016

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA

5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy klasy Laser posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień ISAF.

5.2 Wpisowe do regat

Zgłoszenia online do 03.05.2015 wynosi 60,00zł www.dziwnow4sailing.org

Brak zgłoszenia do 03.05 wynosi 80,00zł

 1. ZGŁOSZENIA WSTĘPNE

Zgłoszeń wstępnych należy dokonać do dnia 03.05.2015 poprzez stronę internetową www.dziwnow4sailing.org zakładka ZGŁOSZENIA ONLINE

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego skutkuje podwyższeniem wpisowego

 1. ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

7.1 Zgłoszeń finalnych należy dokonać na miejscu w biurze regat

7.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących dokumentów:

 • aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)
 • licencja sportowa zawodnika PZŻ
 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 1.500.000 EUR
 • legitymacja ILCA 2015
 • licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne (jeśli dotyczy)
 • potwierdzenie opłaconych aktualnych składek klasy laser
 1. PROGRAM REGAT

07.05 czwartek

godz. 17:00 – 20:00 zgłoszenia

08.05 piątek

godz. 8:00 – 9:00 zgłoszenia

godz. 10:30 odprawa z SG regat

godz. 11:55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

09.05 sobota

godz. 10:55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

10.05 niedziela

Godz.10;25 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

16.00 zakończenie regat.

 1. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcję żeglugi zawodnicy otrzymają po dokonaniu zgłoszeń.

 1. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w instrukcji żeglugi.

 1. SYSTEM PUNKTACJI, FORMAT REGAT

11.1 Stosowane będą systemy punktacji określone w Przepisach Regatowych Żeglarstwa ISAF edycji 2013 – 2016.

11.2 Planuje się rozegranie 9 wyścigów . Regaty będą

ważne przy rozegraniu 3 wyścigów, po 4 wyścigach jeden najgorszy rezultat zostanie odrzucony.

11.3 Załącznik

Eliminacje do OOM w klasie Laser 4.7 rozegrane zostaną w trzech flotach i w czterech kategoriach wiekowych:

– Flota I chłopcy U18

– Flota II chłopcy U16

– Flota II dziewczęta U18 i U16

Flota dziewcząt start wspólny.

Z klasyfikacji generalnej wyłonione zostaną dziewczęta U18 i U16.

Nagrody, medale oraz punkty do współzawodnictwa sportowego otrzymują 4 kategorie wiekowe zgodnie z regulaminem XX ogólnopolskiej OOM w żeglarstwie „2015”

 1. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW

Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.

 1. NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 otrzymają puchary, dyplomy oraz upominki. Lista nagród zostanie ogłoszona osobnym komunikatem.

 1. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat.

 1. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez

zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

 1. INFORMACJE

Marna Dziwnów ul.Osiedle Rybackie – wodowanie pontonów i parking dla przyczep

Marina Dziwnów-Letnia ul.Wybrzeże Kościuszkowskie – główna baza regat, biuro regat, postój łodzi klasy laser oraz pontonów trenerskich

Strona regat www.dziwnow4sailing.org

OSOBY KONTAKTOWE: Arkadiusz Lenkowski tel. 605 332 155

mail: a.lenkowski@post.pl

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY I SPONSORZY

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*